ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο RENOUVAL προβλέπει την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

1

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαγενεακή μάθηση και επικύρωση δεξιοτήτων στους βιοτεχνικούς τομείς
2

Ψηφιακό εργαλείο "Παιχνιδοποίησης" για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων να αποκτούν μέσω παιχνιδιού τη διαγενεακή μάθηση και να επικυρώνουν τις δεξιότητες σε βιοτεχνικούς τομείς

3

Ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης για την παρακολούθηση της απόκτησης δεξιοτήτων των μαθητών σε βιοτεχνικούς τομείς, για την πραγματοποίηση εστιασμένων παρεμβάσεων όπου είναι απαραίτητο και για την παρακολούθηση της προόδου τους

4

Εργαλείο εκπαίδευσης και μέθοδος αξιολόγησης για εφαρμογή/αξιολόγηση του έργου σε πραγματικό περιβάλλον


5

Σετ εκπαιδευτικών βίντεο που συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το ψηφιακό εργαλείο παιχνιδοποίησης και το εργαλείο ψηφιακής αξιολόγησης