ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι βιοτεχνίες και οι ΜΜΕ λειτουργούν ως ένας σημαντικός ρυθμιστής στην οικονομική ύφεση και γενικότερα σε σχέση με άλλες κατηγορίες, δεν είναι πρόθυμες να απολύουν υπαλλήλους σε δύσκολες στιγμές. Οι βιοτεχνίες διαδραματίζουν επίσης κεντρικό ρόλο στην παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην εργασία, οι οποίες είναι και οι δύο εξαιρετικά σχετικές με τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση για να διασφαλιστεί ένα ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Ταυτόχρονα, η έλλειψη καινοτόμων συστημάτων για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και η εμπειρία των “μεγαλύτερων” βιοτεχνών, εντοπίζονται κυρίως σε χώρες του Νότου και της Μεσογείου, μαζί με την ανάγκη για ενίσχυση του επαγγελματισμού των νεότερων γενεών, για να διασφαλιστούν αυτές οι πολύτιμες δεξιότητες και να μην εξαφανιστούν. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ορισμένες παραδοσιακές τέχνες έχουν εξασθενήσει λόγω της μαζικής παραγωγής και του αυξανόμενου καταναλωτισμού, οδηγώντας στην υποτίμηση της χειροτεχνίας ως πρακτική αλλά και στη μειωμένη ανταλλαγή των παραδοσιακών δεξιοτήτων χειροτεχνίας. Άλλες έχουν εξελιχθεί, αγκαλιάζοντας την ψηφιακή εποχή, ιδιαίτερα στην εμπορία των προϊόντων τους και κάνοντας συνεργασίες με νέους πελάτες, συνεργάτες και κοινό. Με βάση την προηγούμενη δηλωση η οποία επιβεβαιώνεται και από τους εταίρους του έργου, υπάρχει σαφής ανάγκη: (i) για μεταφορά της τεχνογνωσίας από τις παλαιότερες γενιές βιοτεχνών σε μια νέα γενιά μαθητών που ασχολούνται με τη χειροτεχνία αφενός, και (ii) βελτίωση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα, βελτιώνοντας τις ψηφιακές ικανότητες τόσο των επαγγελματιών όσο και των εκπαιδευομένων.

ΣΤΟΧΟΙ του RENOUVAL

Ο στόχος του έργου RENOUVAL είναι ο σχεδιασμός νέων εκπαιδευτικών διαδρομών σε βιοτεχνικούς τομείς με βάση τη Διαγενεακή Μάθηση, θέτοντας σε επαφή επαγγελματίες χειροτέχνες με νέους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης προκειμένου να προσφέρουν και στους δύο, νέες ευκαιρίες αναβάθμισης και επικύρωσης ικανοτήτων, οι οποίες υποστηρίζονται από προσβάσιμα και εύκολα στη χρήση ψηφιακά εργαλεία. Αυτά συμπεριλαμβάνουν εφαρμογές εκμάθησης βασισμένα στην παιχνιδοποίηση και εργαλεία πολυμέσων, όπως εκπαιδευτικά βίντεο και μελέτες περίπτωσης. Το έργο εφαρμόζει ευρωπαϊκά πλαίσια όπως EQF, ECVET, EQAVET, Europass και EPALE, για την προώθηση και ενίσχυση της διαφάνειας και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και προσόντων.

Κοινό-στόχος

Η ομάδα – στόχος του έργου RENOUVAL είναι εκπαιδευτές ενηλίκων. Το έργο θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία και μέσω της Διαγενεακής Μάθησης να στηρίζουν τους ενήλικες μαθητές στους βιοτεχνικούς τομείς και στην επικύρωση των δεξιοτήτων τους στις ψηφιακές τεχνολογίες. Οι ωφελούμενοι-στόχος είναι νέοι με χαμηλά προσόντα και ενήλικες επαγγελματίες χειροτέχνες, οι οποίοι θα μπορέσουν να ανακαλύψουν νέους και ενθαρρυντικούς τρόπους μάθησης, προσαρμοσμένους στις ανάγκες τους και να αποκτήσουν δεξιότητες για καλύτερες θέσεις εργασίας στους βιοτεχνικούς τομείς, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα δεξιότητες απασχολησιμότητας για την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. Από την άλλη πλευρά, οι ενήλικες επαγγελματίες χειροτέχνες έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη νέων ενηλίκων στα μαθησιακά τους μονοπάτια.